BHD/GÐPT/VN/HN tổ chức gây quỹ sinh hoạt: Xổ Số Xuân Lam May Mắn


Trong một email chuyển đi từ Văn Phòng Thường Trực BHD/GÐPT/VN/HK, ngày 12 tháng 12, 2017, BHD GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại phát động chương trình Xổ Số Xuân Lam May Mắn, nhằm gây quỹ sinh hoạt suốt nhiệm kỳ. Ngoài sự nhiệt tình, khắc phục khó khăn để đảm trách và chu toàn Phật sự do địa lý hải ngoại là một trở ngại lớn đối với mọi thành viên BHD cư ngụ rải rác khắp nơi trên thế giới, tài chánh là yếu tố không kém quan trọng. Do đó, qua thông tư chuyển trình dưới đây, rất mong các đơn vị hạ tầng tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình để Phật sự thành tựu viên mãn.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s