Như Nhiên Thích Tánh Tuệ: Gửi con một chút niềm thương


Con ơi! hoàn cảnh lỡ nghèo!
Ngày sau khôn lớn nhớ gieo nhân lành..
Dù đời sống dưới lều tranh
Biêt tu, bố thí, biết sanh lòng từ
Dần dần lạc nghiệp an cư
Sẽ qua cảnh khổ bây chừ nghe con!

– Áo thầy một mảnh nâu non
Màu da con cũng.. không hơn áo thầy..
Mùa Đông lạnh lẽo như vầy..
”Áo da” con mặc nhìn đầy xót xa!
Cũng là một kiếp người ta
Trẻ thơ ở nước Cờ Hoa sướng nhiều..
Tiện nghi, vật chất đủ điều
Con thì nhà đất, bầu leo thế này..

Ôi, thầy nhỏ bé bàn tay
Làm sao xóa được hao gầy thế gian..
Đông dài rét buốt miên man..
Thầy xin đốt ngọn nến bằng Từ tâm..
Chắp tay niệm đức Quan Âm
Cho đời con thoát luân trầm khổ đau.
Biết nơi Tam Bảo hồi đầu
Biết tin nhân quả, biết câu tu hành..
Nghèo tiền, nghèo bạc đã đành
Đừng nghèo đạo đức, chân thành, thiện lương!

Gửi con một chút niềm thương
Con vào nhà kẻo chiều sương lạnh rồi!
Sáng mai thầy lại đây chơi
Sẽ mang áo ấm, sẽ ngồi với con!

Nắng chiếu đã khuất đầu non
Thầy về ánh mắt con còn dõi theo
Tuổi thơ thầy cũng rất nghèo
Nhưng đời có Phật eo xèo.. vẫn vui..
– Con ơi, nghèo vẫn biết cười
Vẫn giàu có giữa đất trời rộng thênh..

Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ

Bodhgaya – Bihar Winter Dec 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s