Mừng Sinh Nhật Trưởng Niên TÂM VINH ÐOÀN VĂN LỘC

Trưởng Niên TÂM VINH ÐOÀN VĂN LỘC (Ảnh: Quảng Thọ Ðoàn Tùng)   Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa phổ biến thông báo, và trân trọng mời quý Huynh Trưởng thành viên Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn; Quý anh chị trong Đoàn Huynh trưởng và Cựu Huynh trưởng; Thành viên Ban Hướng Dẫn…