GÐPTVN/HK Quyên Góp 17,022.00 Mỹ Kim Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Harvey và Irma


Trong một email do H.tr Nguyên Từ vừa gởi đến toà soạn Sen Trắng, đợt vận động từ thiện cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey và Irma do các cấp Giáo Hội và BHD Gia đình Phật tử phát động mà riêng BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ đã quyên góp được 17,022.00 Mỹ kim. Trong số đó, Ủy Viên Xã Hội, H.Tr Quảng Đăng Ngô Thị Lý, đã đúc kết và báo cáo gồm:
– Miền Quảng Đức: $10,122.00
– Miền Liễu Quán: $ 3,900.00
– Miền Phước Huệ: $2,700.00
– 2 Huynh trưởng: $300.00
– TỔNG CỘNG: $ 17022.00

Toàn bộ số tiền kể trên, đã được BHDGÐPTVN/HK tháp tùng cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ để thực hiện chuyến đi cứu trợ tại Houston, Texas.

Cùng lúc, Sen Trắng nhận được một đoạn phim ngắn từ Trưởng Ðỗ Quang Hưng ghi lại hình ảnh hoang tàn sau trận bão nói trên và được biết hiện nay Hội Từ Thiện Nhất Tâm (Bắc Cali) cũng cử phái đoàn đến tận địa phương để thực hiện công tác xã hội cứu trợ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s