Quảng Pháp: TIN ẢNH: “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”

Mặc dù có sự hiện diện của cả hai anh Trưởng Ban Ðiều Nghiên, Ðồng Duy Lê Ngọc Luôn – Nguyên Hảo Trần Công Lai. Song, tất nhiên đây chưa phải là buổi họp chính thức. Rồi dù không chính thức, tùy duyên, tùy thuận, ấy vậy biết đâu mà hay! Mà đạt thành sở nguyện đại chúng áo lam…

Tôi nhớ có ai đó từng xuất bản một tác phẩm “Chết vì hội họp” – Bao nghị quyết, tuyên bố, thông tư… đã làm héo hắt tình anh em. Mười ba năm rồi, những người con Phật dốc lòng tu tập, có đủ nội lực để chữa lành vết thương, vì cuối cùng đọng lại ngày tháng là nỗi thương niềm nhớ…

Chiều nay dưới cội Bồ Ðề trong tâm, bên ngọn nến lung linh xưa sáng soi, hạt giống tỉnh thức được tưới tẩm lại. Ngoài kia lá xanh đang reo chờ gió mới…

Như chưa hề có cuộc chia ly!

Ghi nhanh dưới mái Nhà Lam, San Bernardino, CA 017

Quảng Pháp

One thought on “Quảng Pháp: TIN ẢNH: “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”

  1. Pingback: Quảng Từ Lê Khắc Vũ: H.Tr Như Tiến Nguyễn Hữu Dũng tái đắc cử Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply