Uyên Nguyên: Khúc chắp, rời tháng Chín tiếp nối…

Photo: Los Angeles Times

Nước Mỹ đại cường quốc nhưng người Mỹ cũng biết khóc. Em ơi hôm nay người ta quay về nơi sụp đổ hai tầng nhà ngạo nghễ vùi thây, nhưng không phải để khơi dậy hận thù mà kêu gọi tình thương. Em ơi người đàn bà cô độc bưng mặt khóc, viên đá màu đen hiển linh hồn phách. Dân tộc này hùng mạnh nhờ bao phen người đã vì người giải oan.

Ngày 11 tháng Chín, 2014
UYÊN NGUYÊN

Leave a Reply