KHẤP BÁO: Huynh Trưởng cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

lotus-buddhism-flower-symbol-wallpaper.jpg

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

VP/TTK: 1661 Boyer Road, Orleans, Ontario, CANADA.
E mail : chieuluc333@gmail.com

KHẤP BÁO

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại
vô cùng thương tiếc báo tin đến:

 • Chư Tôn Đức Giáo Phẩm; Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni;
 • Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại
 • Quý Thầy, Quý Sư Cô Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử;
 • Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
 • Quý Ban Hướng Dẫn, Quý Huynh Trưởng và Đoàn sinh các Cấp, các Ngành tại Hải Ngoại
 • Quý Đoàn và quý anh chị Cựu Huynh Trưởng;
 • Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử;

Huynh Trưởng cấp Dũng
CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

 • Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Âu Châu;
 • Nguyên Thành viên BHD Âu Châu từ ngày thành lập đến năm 1991
 • Nguyên Thành viên BHD Hải Ngoại, nhiệm kỳ 2002-2004
 • Nguyên Thành viên BHD Tỉnh Vỉnh Long từ năm 1953 đến 1970
 • Nguyên Đại Diện Miền Huệ Quang, Việt Nam từ năm 1964 đến 1973

đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân, thân lâm Phật quốc
lúc 20 giờ 40 (Giờ ÂC)
ngày 26 tháng 7 năm 2017,
nhằm ngày mồng 4 tháng 6 năm Đinh Dậu
tại Utrecht, Hòa Lan.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP Nguyễn Thanh Quang sẽ được Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử VN tại Hải Ngoại và BHD GĐPT VN tại Âu Châu cùng Gia Đình của Cố Htr CHÍ PHÁP tiến hành tổ chức.

Mọi chi tiết liên quan đến Tang lễ sẽ được tiếp tục thông báo.

Nhất Tâm Cầu Nguyện cho Hương Linh Huynh Trưởng sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc

PL.2561, Hải Ngoại, ngày 26 tháng 07 năm 2017
TUN. Trưởng Ban
Tổng Thư ký
CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng

Microsoft Word - KHAP BAO ve HTR CHI PHAP

Leave a Reply