Trại Hè GÐPT Huệ Quang (Santa Ana), và GÐPT Chánh Kiến (San Diego), Miền Quảng Ðức, 2017


fire-camp.jpg

Mùa hè, là thời điểm các Gia đình Phật tử tổ chức trại Hè đơn vị. Hàng loạt văn thư đã được gởi ra mời gọi lam viên thân hữu, ít nhiều không chỉ tạo thêm sinh khí hoạt động của tổ chức mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong chí nguyện dựng xây và phát triển phong trào. Sen Trắng xin chuyển tiếp các thông tiên liên quan trại Hè của các đơn vị Chánh Kiến, Huệ Quang (Miền Quảng Ðức), hầu chia sẻ niềm vui chung và hẹn nhau những ngày trại vui sắp tới.

thư mời trại hè BHD 2017

Thu Moi Trai He 2017 Mien

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s