Viếng thăm và đảnh lễ Giác Linh Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện, thành viên GHPGVNTNHK

Cùng ngày, 22 tháng Giêng, 2017, trước giờ thiết lễ Truy Ðiệu Cố Huynh Trưởng Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy, một phái đoàn Huynh trưởng đại diện BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như Miền Quảng Ðức đã đến đảnh lễ Giác Linh Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện, thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa…