Ngô Thế Vinh: Mùa Xuân Tây Tạng và Câu Chuyện Những Dòng Sông

Gửi Nhóm Bạn Cửu Long If Tibet dries, Asia dies Nếu Tây Tạng khô hạn, Châu Á chết [www.tibetanwomen.org] Hình 1:Đức Dalai Lama và Cực Thứ Ba của Trái Đất[nguồn: http://www.activeremedy.org%5D CỰC THỨ BA CỦA TRÁI ĐẤT Khoảng ba trăm triệu năm trước, Tây Tạng còn nằm dưới đáy biển Tethys nguyên là một đại…

Ananda Việt Foundation: GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC ANANDA VIỆT AWARDS VIẾT VỀ ĐẠO PHẬT

Thông Báo GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC – ANANDA VIỆT AWARDS VIẾT VỀ ĐẠO PHẬT Hội Phật Học Đuốc Tuệ, Thư Viện Hoa Sen, và Ananda Việt Foundation đồng tổ chức cuộc thi viết về đạo Phật. 1. Mục đích Mục đích của giải thưởng là khuyến khích việc sáng tác cá nhân, xuất phát từ nguồn cảm xúc đối với…