Tâm Thường Ðịnh: Ba Phương Pháp Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, Hãy Gieo Ba Hạt Giống Lành

“Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world”. Archimedes. Tạm dịch theo quan điểm Phật giáo. “Hãy cho tôi một điểm tựa tâm linh và đầy đủ phương tiện, tôi sẽ di chuyển thế giới này…”  Hơn bao giờ hết tuổi trẻ cần được dìu…