Sen Trắng: Vì chúng mình chung cành Vô Ưu…

Sự phân biệt, đối đãi chính là nguồn gốc của ngăn cách chia lìa và bất an trong nếp sinh hoạt Gia Ðình. Mừng thay nơi mái nhà lam Miền Liễu Quán, anh chị em huynh trưởng đã có những nghĩa cử hết sức trong sáng, thâm tình qua buổi lễ Mừng Quý Niên Trưởng…