Is this Australia’s cutest Vietnamese grandma?

Is this Australia’s cutest Vietnamese grandma? William’s Bà talks about her number one grandson: “Boyfriend or girlfriend is the same kind of love, there is no difference.”

Every Australian should be able to get married. Do you agree? Sign here: www.equalitycampaign.org.au

Câu chuyện dễ thương của một người phụ nữ Việt Nam, bao dung trước những đổi thay quanh mình, vui và chấp nhận cháu trai của mình có… bạn trai, như lẽ tự nhiên của cuộc đời. Các phụ huynh có con mình trong hoàn cảnh tương tự, nên xem qua và chia sẻ.

Leave a Reply