BẢN LÊN TIẾNG của TẬP THỂ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VỀ TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

img_8503

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 – TEL 310 634-6503 – FAX 310 540-8161 email: vpttbhdhk@yahoo.com

BẢN LÊN TIẾNG
của TẬP THỂ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
VỀ TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Mặc dù phải liên tục chịu đựng nhiều thảm trạng do thiên nhiên và cơ chế chính trị tạo ra trong suốt 41 năm, trong năm 2016, người dân Việt Nam đã phải đối phó với một tình trạng chưa bao giờ xảy ra trước đây, đó là sự hủy diệt về môi trường trầm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam và sự vi phạm nhân quyền trắng trợn nhất bất chấp mọi công ước quốc tế mà chính đảng CSVN đã công nhận.

Hôm nay, dư luận thế giới kể cả giới cầm quyền CS tại Việt Nam đều đã thừa nhận sự quản lý vô trách nhiệm có tính truyền thống của công ty Formosa là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng triệu sinh vật biển tại Việt Nam và trình trạng nghèo đói, thất nghiệp của hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam. Thảm trạng do Formosa gây ra tại Việt Nam không chỉ ảnh hưởng đến môi trường hiện nay mà còn di họa đến sinh vật lẫn con người trong nhiều năm tới.

Nhà cầm quyền CSVN nhận một số tiền 500 triệu đô la để bao che tội ác hủy diệt môi trường trầm trọng này. Đây thật ra chỉ là tiền do công ty Formosa hối lộ cho giới cầm quyền CSVN vì trong lịch sử các vụ vi phạm môi trường lớn trên thế giới chưa bao giờ bên vi phạm lại tự đánh giá thiệt hại và tự quyết định mức đền bù trong khi bên nạn nhân không có ngay cả không có quyền gióng lên tiếng nói đừng nói chi là khiếu kiện. Do đó, chọn lựa trực tiếp truy tố Formosa và đóng cửa Formosa để khỏi di họa về sau là chọn lựa đúng đắn và dứt khoát của người dân.

Phản ứng trước các đòi hỏi của ngư dân nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, giới cầm quyền CSVN chẳng những không đứng về phía người dân, không binh vực quyền lợi của dân mà còn thẳng tay đàn đáp, đánh đập nhiều người tham gia biểu tình phản đối Formosa một cách ôn hòa. Ngoài ra, các cơ quan an ninh của đảng đã gia tăng các biện pháp tra trấn và bắt bớ hàng loạt những người bất đồng chính kiến, như blogger Mẹ Nấm, khi họ chỉ ủng hộ cuộc đấu tranh vì các quyền lợi thiết thực và chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, tháng Mười vừa qua một cơn lũ lớn đã tàn phá các tỉnh miền Trung, hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng. Các giới chức CSVN chẳng những không làm đủ để cứu giúp mà còn tiến hành các đợt xả lũ không kế hoạch khiến nhiều khu vực bị ngập như trường hợp các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.”

Từ các nhận định đó, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (BHDGĐPT VN HK) lên tiếng:

  1. Ủng hộ tích cực cuộc đấu tranh ôn hòa của đồng bào các tỉnh miền Trung đòi hỏi công ty Formosa phải bồi thường thích đáng các thiệt hại hiện do Formosa gây ra.
  2. Ủng hộ chọn lựa của người dân Việt Nam đòi hỏi công ty Formosa phải đóng cửa và rút ra khỏi Việt Nam nhằm bảo vệ lâu dài nguồn tài nguyên biển huyết mạch và lâu đời của ngư dân Việt Nam.
  3. Phản đối nhà cầm quyền CSVN đã thẳng thay đàn áp và bắt bớ hàng loạt các nhà hoạt động chống Formosa.
  4. Thỉnh câu Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế áp lực với nhà cầm quyền CSVN phải thực thi các công ước nhân quyền mà chính CSVN đã ký kết, trước hết, tức khắc trả tự do cho những người tranh đấu vì quyền lợi của ngư dân Việt Nam.

Làm tại California, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 11 năm 2016
Đại Điện toàn thể Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Trưởng ban QUANG NGỘ Đào Duy Hữu

FOR IMMEDIATE RELEASE

DECLARATION of the Vietnamese Buddhist Youth Association in America
Regarding Environmental Status and Human Rights in Vietnam

For the past 41 years since the civil war ended, the Vietnamese people have endured countless hardships. They now had to deal with massive environmental destruction and Human Rights violation in such epic proportion, regardless of any world treaties or agreements that the Communist Party had signed themselves.

Most recently, the Vietnamese government and world environmental organizations confirmed the irresponsibility of Formosa Inc which led to the death of millions of fish and drove hundreds of thousands of families of fishermen to poverty. Formosa Disaster in Vietnam had destroyed marine life and fragile ocean environment, and brought forth irreversible environmental damages that will affect both nature and human for generations to come.

Formosa offered $500M to compensate for the damages caused by Formosa. The Vietnamese accepted this offer. This is nothing more than corruption money Formosa Inc. used to buy off the government official because it how could the violator gets to assess their own fault and decide the fine too? The Vietnamese People never get to voice their opinion in this matter. The people would like to: continue to prosecute Formosa Inc., demand proper monetary compensation and close its factory for good.

In response to the will of the People, the Communist government did a cowardly act like always: complete oppression of the people, mauling the peaceful protesters with weapons as the Vietnamese People is their enemy. On top of that, the government enthusiastically rounded up anyone who disagree with them like Blogger Mẹ Nấm (Mother Mushroom) when they did nothing but asking for equality for the Vietnamese people.

While Formosa Disaster still going on, monsoon season had arrived. In mid-October, a typhoon came by and flooded out the Middle Region of Vietnam. Hundreds of thousands of people were effected. Of course, the government got involved and helped out the People by releasing more water from the dams upstream without any warnings, any plans to aid the typhoon a little bit more. Millions more Vietnamese people lost everything they had, some even lost their lives.

Based on all these facts, the Vietnamese Buddhist Youth Association in America collectively declare:

  1. Fully support all peaceful protests conducted by the Vietnamese People demanding Formosa Inc. to properly compensate the People for the Environmental Disaster they have created.
  2. Fully support the Vietnamese People that demand Formosa Inc. to close its factory and leave Vietnam for good to protect the fragile environment and precious coastline of the Vietnamese fishermen.
  3. Complete objection of the Socialist Republic of Vietnam for oppressing and illegal detaining of civil rights activist against Formosa.
  4. Humbly request the United Nation and Worldwide Civil Rights Organizations to be involved and pressure the Vietnamese Government to honor and abide all treaties and agreements they had signed; starting with the immediate release of civil rights activists who acted upon the human rights of the Vietnamese fishermen.

Made in California, November 11 – 2017
The Vietnamese Buddhist Youth Association in America

Contact: Hung Nguyen
5555 Maricopa St Torrance, CA 90503
Phone: (3100 634-6503;
Fax: (310) 540-8161
Email: vpttbhdhk@yahoo.com

Leave a Reply