Miền Liễu Quán: Trại Huấn Luyện Anoma Ni-Liên Tuyết-Sơn – 2016 (giai đoạn 2)

Hình minh họa Hayward, CA – Vào cuối tuần này, thứ Bảy ngày 19 tháng 11, 2016, liên trại huấn luyện Ðội – Chúng và Ðàn Trưởng, Anôma – Niliên – Tuyết Sơn, do BHD/GÐPT Miền Liễu Quán sẽ khai mạc lúc 9:00 sáng tại địa điểm 25251 Campus Drive, Hayward, CA. 94542. Trại kéo dài 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 11,…