GÐPT Hoa Kỳ, cập nhật chương trình lạc quyên cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung, Việt Nam

Trước tình cảnh lũ chồng lên lũ, người dân tại các tỉnh miền Trung, Việt Nam, đã và đang gánh chịu nhiều tai ương, thì đồng bào hải ngoại, trong đó có tập thể áo lam GÐPT vẫn ngày đêm vẫn trông ngóng tin nhà, và chung lòng san sẻ hoạn nạn. Ngay tuần lễ đầu tiên sau khi có thông tư…