ST Chúc Mừng: Kỷ niệm ngày Cưới của anh Chị Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ-Thanh Trang


14590336_10155468880936110_1886915576837967245_n.jpg

Ðược biết hôm nay là kỷ niệm 12 năm, ngày Cưới của Anh Chị Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, thành viên Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán, (Bắc California, USA), đồng thời anh hiện nay cũng là biên tập viên trang nhà Sen Trắng, US.

Toàn thể anh chị em phụ trách Sen Trắng thương chúc anh Xuân Phẻ và chị Thanh Trang một ngày kỷ niệm tràn đầy hạnh phúc như từng trải qua suốt 12 năm qua và tin chắc sẽ mãi dài lâu…

Chúc mừng! Chúc mừng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s