1 thought on “Tarthang Tulku Rinpoche/Thích Nữ Trí Hải việt dịch: Làm Việc, Một Nguồn Vui – Skilful Means – Phần hai: Biến Dịch: Cạnh Tranh (kỳ 8)

  1. Xin thanh that cam on thu vien da dang tai bai nay. Xin cho biet co cach nao toi co the thinh mua quyen sach nay tai California Hoa Ky khong. Xin cam on.

Leave a Reply

%d bloggers like this: