Tuệ Sỹ: Ðạo Phật với Thanh Niên

Ðạo Phật với Thanh Niên, Tuệ Sỹ – Tủ sách Phổ Hòa, 2014 Nhóm Hoa Ðàm thực hiện theo tâm nguyện của Sư Huynh Thích Phổ Hòa Vị Sư đó, dáng mảnh khảnh, mắt tinh anh, từ thời trẻ, đã từng đứng trên bục giảng Viện Ðại Học Vạn Hạnh (Sài gòn trước 1975), thao thao…