Lê Mạnh Hùng: Tiến bộ hay rút lui?

Tiệm sách tại Luân Ðôn không cho wi-fi và không bán cà phê. Wi-fi lúc này đã trở nên phổ biến đến mức nơi nào mà không cho sử dụng wi-fi là bị cho là chậm tiến và không thu hút được khách hàng đến. Thành ra cho đến lúc gần đây, chiều hướng ngay…