Thư Viện Trẻ Sáng Tạo/Library for Creative Kids: Trường mẫu giáo trong rừng (Forest Kindergarten)

Ý TƯỞNG GIÁO DỤC: Trường mẫu giáo trong rừng (Forest Kindergarten), nơi trẻ con được học những kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cùng với các kiến thức cơ bản về đọc viết, toán và khoa học ngay trong môi trường tự nhiên. Tại Đức, hiện có hơn 1000 trường mẫu giáo như thế…

Matthew Gindin: 5 Ways Buddhists Deal With Anger

Everybody gets angry. Whether it’s mild irritation or flaming rage, we experience it every day and there are few of us for whom this is not, at some point, a serious problem. By “problem” I mean “soul sucking, productivity leaching, blood pressure soaring, jaw clenching, dark aftermath generating” state. This is what, in more genteel…

Tarthang Tulku Rinpoche/Thích Nữ Trí Hải việt dịch: Làm Việc, Một Nguồn Vui – Skilful Means – Phần một: Tỉnh Thức: Yêu Thích Công Việc (kỳ 2)

YÊU THÍCH CÔNG VIỆC  Mỗi giây phút trong đời sống là một dịp để học hỏi, mọi kinh nghiệm đều làm cho đời ta phong phú. Chúng ta là giám đốc sản xuất một màn kịch vĩ đại, chính do ta mà mỗi thời khắc cuộc đời mình được diễn xuất với phẩm chất cao…