Tri Ân 15 năm phụng sự tổ chức Áo Lam của H.Tr Tâm Tri Hoàng Nuôi, nguyên bác Gia Trưởng GÐPT Pháp Vân, Pomona, California

Ban Biên Tập Facebook TTVHPG Pháp Vân: Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chơn Trí viện chủ chùa Pháp Vân, Cố-vấn giáo hạnh GĐPT Pháp Vân, Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Vân đã tổ chức Lễ Tri Ân 15 năm phụng sự Tổ chức và Đạo Pháp…