GÐPT Chánh Tâm, Hayward: Tin ảnh: Trại Hè Ðại Dương, 2016

GÐPT CHÁNH TÂM: Trại Hè Ðại Dương của GÐPT Chánh Tâm, Hayward, California, tổ chức ba ngày cuối tuần, 15 đến 17 tháng Bảy, 2016 tại Camp Herms. Một số hình ảnh kỷ niệm được ghi lại dưới đây, xin giới thiệu cùng lam viên bốn phương:

Xem thêm ảnh

Leave a Reply