Tâm Ðịnh: Hành trình Chánh Niệm Hơi Thở, Quán Chiếu Bản Thân, Chinh Phục Giải Đãi, và Tri Ân Đất Mẹ

13620300_10154386655349974_1789633464869938987_n.jpg

TÂM ÐỊNH NGUYỄN XUÂN HIỆP: Ngày 28 tháng 7 năm 2016, 3 HTr GĐPT sẽ bắt đầu cuộc hành trình trên High Sierra Trail. Mục đích của chuyến đi là Chánh Niệm Hơi Thở, Quán Chiếu Bản Thân, Chinh Phục Giải Đãi, và Tri Ân Đất Mẹ.

  • Htr TÂM THƯỜNG ĐỊNH Bạch Xuân Phẻ – Thành Viên BHD Hoa Kỳ, TTK Miền Liễu Quán.
  • Htr QUẢNG THẮNG Trần Quốc Tiến – GĐPT Thiện Tâm, Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ
  • Htr TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp – Thành Viên BHD Hoa Kỳ, Phó TTK Miền Quảng Đức, BV HĐTN MQĐ.

Mời quý anh chị em Lam Viên xa gần theo dõi.

13700101_10154386655374974_2030602790241865492_n.jpg

“On July 28th, a team of 3 GDPT leaders will take on the High Sierra Trail to raise awareness for Walking Meditation, Self Reflection, Conquer Slothness (new word), Appreciate Mother Earth. Join us as we embark on this week long journey”.

 

Leave a Reply