PHÂN ƯU: Cụ ông Nhuận Quang Nguyễn Văn Lượng


12006375463_9c0a0cb730_b

Nhận được tin buồn,
thân phụ của Huynh trưởng Giác Tâm Nguyễn Quốc Dũng,
Liên Ðoàn Trưởng GÐPT Bát Nhã, Santa Ana, California – USA, là:

Cụ Ông NHUẬN QUANG Nguyễn Văn Lượng,

đã mãn phần ngày 09 tháng Bảy, năm 2016
(Nhằm ngày 6 tháng 6, năm Bính Thân)
tại thành phố Garden Grove, California, USA.

Hưởng Thọ 84 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Ban Biên Tập Sen Trắng Hoa Kỳ (www.sentrangus.org)cùng tất cả lam viên
thành kính chia buồn với Huynh Trưởng Giác Tâm cùng tang quyến.

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ tiếp dẫn Hương Linh Cụ Ông NHUẬN QUANG
tiêu diêu Cực Lạc Quốc Ðộ.

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s