Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Phút Giây Pháp Lạc (DIỄN VĂN KHAI MẠC của Huynh trưởng Trưởng Ban kiêm Trại Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu

H.Tr Quang Ngộ Đào Duy Hữu, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm Trại Trưởng Trại Họp Bạn và Hội Thảo, Viên Lạc, 2019 (Ảnh: Sen Trắng) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngưỡng Bái Bạch Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan – Chánh Văn Phòng Giáo…