Huệ Trí: Tin Ảnh: Liên trại huấn luyện Anôma-NiLiên-Tuyết Sơn Miền Thiện Hoa, 2016

HUỆ TRÍ: Những ngày cuối tuần giữa tháng Bảy, 2016, Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa tổ chức liên trại huấn luyện Ðội, Chúng và Ðàn Trưởng: Anôma, Ni Liên và Tuyết Sơn. Trại quy tụ đông đảo đoàn sinh hai ngành Thiếu và Oanh Vũ của các đơn vị GÐPT tại địa phương. Bản tin ảnh dưới đây do Huynh trưởng Huệ Trí ghi lại, và…