Nguyên Không Tuấn Khanh: Tiếng Đàn Bất Ngờ Của Nghệ Sĩ Siêu Sao Ở Phòng Chủng Ngừa Covid-19


Buổi diễn bất ngờ của nghệ sĩ Yo-yo Ma | ảnh: BERKSHIRE COMMUNITY COLLEGE FACEBOOK Mới đây, giới hâm mộ thích thú khám phá một hình ảnh đời thường của Yo-yo Ma, nghệ sĩ chơi cello hàng siêu sao của thế giới, khi ông xách theo cây đàn và chơi cho những người đang chờ…