Phạm Công Thiện: Đông Phương Đối Mặt với Tây Phương và Tây Phương Đối Mặt Với Đông Phương

1. Vấn đề Đông phương và Tây phương thực ra chỉ là một vấn đề giả tưởng (Vì vấn đề vốn là giả tưởng), nhưng chính vấn đề này lại là một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất đến nỗi nó trở thành sáo, cũ, nhàm. Đứng ngay tại nguồn suối thì…

Phạm Công Thiện: Chữ “Lòng” Trong Ngôn Ngữ và Tư Tưởng Triết Lý Của Nguyễn Du

1. Triết Lý Việt Nam Về Chữ “Lòng” Tất cả chủ quan đều phải được đặt lại từ nền tảng của chủ thể và tất cả chủ thể đều phải đặt lại từ chủ thể tính của chủ thể, cũng như tất cả khách quan phải xuất hiện từ căn bản của khách thể, và…