Tiến sĩ Dan Brook & Tiến sĩ Richard Schwartz: Hâm Nóng Toàn Cầu và Chúng Ta


Photo: Internet   Tiến sĩ Dan Brook là một nhà văn, diễn giả, nhà hoạt động, và giáo sư môn xã hội học tại Đại học Tiểu bang San Jose. Ông cũng bảo quản Eco-Eating tại http://www.brook.com/veg, Vegetarian Mitzvah tại http://www.brook.com/jveg, Không Hút Thuốc? tại http://www.brook.com/smoke, và hoan nghênh tất cả ý kiến qua Brook@california.com.…