Sen Trắng: Tiếc thương Cư Sĩ Tiền Bối Hữu Công: Như Phùng Nguyễn Hữu An (1933-2020)

Cư sĩ tiền bối hữu công Như Phùng Nguyễn Hữu An (1933-2020)

Chắc một điều rất nhiều anh chị áo lam thế hệ niên trưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là miền Quảng Đức nói chung và vùng San Diego, California nói riêng, đều biết đến bác NHƯ PHÙNG NGUYỄN HỮU AN. Phong thái đạt đạo, nụ cười đôn hậu và gần gũi hài hòa đại chúng.

Bác NHƯ PHÙNG NGUYỄN HỮU AN là thân phụ của hai anh Trưởng Như Tiến Nguyễn Hữu Dũng và Như Hiền Nguyễn Hữu Triết; cũng là nhạc phụ của nha sĩ Nguyên Hoàng Mimi Lê… Những anh chị tiên phong thành lập và phát triển đơn vị Gia Đình Phật Tử Hướng Thiện tại chùa Vạn Hạnh, một trong hai đơn vị song hành như anh em của GĐPT Long Hoa, đã từng làm nên những sử tích rực rỡ cho tổ chức ở suốt thập niên 80 và 90. Những nhân tố lãnh đạo GĐPTVN tại Hoa Kỳ đầu tiên được huấn luyện nơi sân chùa Việt Nam, Los Angles…

Biết một phần như vậy, để thấy bác Như Phùng không chỉ được anh chị em Hướng Thiện kính mến như một vị cha chung của Gia đình, mà trong dòng lịch sử gieo hạt mầm Phật Việt nơi xứ người nói chung và riêng ngôi Già Lam Vạn Hạnh vùng San Diego nói riêng, bác Như Phùng quả là bậc tiền bối  hữu công, trọn đời hộ pháp đắc lực, dĩ thân tác chứng của gương Cư Sĩ Tại Gia đúng nghĩa.

Hôm nay, Lam Viên Hoa Kỳ, những Anh-Chị-Em có một thời sát cánh cùng nhau, và riêng Sen Trắng xin kính tiễn Bác NHƯ PHÙNG NGUYỄN HỮU AN theo về cõi An Lạc Phật Quốc. Đồng thời xin gởi lời chia buồn cùng Anh chị Như Tiến Nguyễn Hữu Dũng; Anh Chị Như Hiền Nguyễn Hữu Triết và toàn thể Tang Quyến.

Nguyện Cầu Chư Phật Hộ Trì Tiếp Dẫn Hương Linh Bác NHƯ PHÙNG NGUYỄN HỮU AN siêu sinh cực lạc quốc độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Leave a Reply