Thích Đức Nhuận (1924-2002): Hướng Đi Của Thời Đại

HƯỚNG ĐI CỦA THỜI ĐẠI Tác giả: Thích Đức Nhuận Lotus Media tái bản tại Hoa Kỳ, 2020 Chủ trương và thực hiện: THƯ VIỆN PHẬT VIỆT Kỹ thuật: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 978-1-71677-894-0 ______________________________ MỤC LỤC THAY LỜI TỰA GIÒNG SUY TƯỞNG PHONG TRÀO HIỆN SINH TRONG TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA…