Đạo Sinh: Tu học Phật Pháp [1]


Chữ Phạn “siddhārtha” (siddhattha; don grub; 悉達多) có nghĩa là “Người thành tựu mục đích của mình” (He who achieves his goal). Bồ-tát Siddhārtha, sau khi từ cõi trời Đâu-suất hạ sinh vào thế giới này, đã thành tựu mục đích tối hậu trên con đường tu tập của mình là “Vô Thượng Chánh Đẳng…

Nguyên Giác Phan Tấn Hải: Lời Giới Thiệu Sách “Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Đường”


Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Đường Giáo Dục – Quê Hương Đạo Pháp – Văn Học Nghệ Thuật Tác giả: Bạch Xuân Phẻ (Tâm Thường Định) Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation in lần thứ nhất, 2017. Bodhi Media tái bản, 2020 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên và Thiên Nhạn Copyright @ 2017 by…

Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Giới thiệu “Phổ Hương Tình Thầy”, tuyển tập các bài viết của Thầy Từ Lực dành cho GĐPT


PHỔ HƯƠNG TÌNH THẦY Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản, 2020 ISBN: 978-1-67813-835-6 Trong tham luận nhân dịp hội thảo “GĐPT Giữa Giáo Hội” do Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức tổ chức cuối năm 2019, Huynh trưởng Huỳnh Ái Tông có nhắc đến một số cao tăng xuất thân là Huynh trưởng Gia Đình…