Trưởng Niên Tâm Nghĩa Lê Hữu Ðàng đã ra đi


Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng – Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1934 tại làng Dưỡng Mong, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ 30 sáng, ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại bệnh viện ở thành phố San Jose, tiểu bang California. Huynh trưởng là cháu ruột của Đức đệ nhất Tăng Thống – Thích Tịnh Khiết.

Chỉ mới một thời gian ngắn trước đây, khi một số anh chị em thành viên BHD Hoa Kỳ ghé thăm Anh tại tư gia, dung diện vẫn thoảng nụ cười đôn hậu, tiếng trầm tiếng bổng đậm thương yêu.

Mới vài ngày qua, tin anh hôn mê bất động, bùi ngùi xúc cảm dâng tràn giữa lòng lam viên khắp nơi, tức thì ai nấy thành tâm dâng hương kính lễ, nhất tề cầu nguyện đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.

Vậy mà, hôm nay Anh đã đi rồi.

Kính bái tiển người Anh thương quý áo Lam
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GÐPT VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
TÂM NGHĨA LÊ HỮU ÐÀNG

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

Ngày 23 tháng Giêng, 2018
Sen Trắng kính chuyển tin

Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM NGHĨA LÊ HỮU ÐÀNG (Ảnh: Quảng Pháp)Từ trái, hàng đầu: Quý Trưởng niên Cấp Dũng Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc, Tâm Nghĩa Lê Hữu Ðàng, Nguyên Siêu Trương Phán

Quý trưởng niên Cấp Dũng GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ: Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc, Tâm Nghĩa Lê Hữu Ðàng,
Nguyên Siêu Trương Phán, Tâm Hòa Lê Quang Dật và Tâm Duy Phan Duy Chiêm.
(Ảnh: Quảng Pháp)

(Ảnh: Quảng Pháp)

(Ảnh: Thu Vân)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s