Hoàng Xuân Sơn: vài bài về chân, giả tướng

ay_110755411

nhân mùa Phật Đản 2017

không như, tình

ngồi thêm một buổi kề cà
hồn trơ nguyệt lộ mấy tà dương gian
về em phất áo quy hàng
màu đen ngạ quỷ hóa vàng ni sư
cửa thông thống một nghi từ
ngâm bài kệ đắng ôn nhu niết bàn
bỗng trừng con mắt thu sang
rơi rơi huyết hận xuống tràng đao binh
nhớ xưa: đụng trận vô hình
nơi tham tướng đoạn tuyệt. tình. không như
nhìn nhau khúc mắc oán thù
gió qua khe hiểm bão mù nhân sinh
tìm em. hệ lụy bất bình
chim đau oanh vũ rừng kình thú hoang
thôi nghê giữa cuộc bất toàn
bể dâu còn phút giải oan tịch, trừ (*)

(*) mượn ý Tô Thùy Yên

 

không tính

bỗng nhiên giở chứng diên trì
từ chậm lụt.
tới
hồ nghi cuộc đời
thiệt mà. mình có hai vai
khi không xớt mất
tượng đài uy
xưa
bước đi lẩm chẩm như là
chú bé mơ mộng leo
qua tuổi vàng
mây trên đầu cũng lang thang
phí một hôm rỗi
xô ngàn
tịnh
không

khinh tống

huân tập. tính khí
răn
đe
khơi dòng nước độ
lũy che hồng trần
ta cùng người ấy chân nhân
mà tâm giả lả vào
lân la. tình
không. thiệt có
ngời tánh linh
một chút đốm sáng
giả hình bay xa
có khi
ngày ấy thiệt là

 

không. là 0

không có gì lưu truyền được mãi
không anh mà cũng 0 em
chúng ta vào đời phất phơ bụi
tay níu cán gió
phập phồng theo mang trời đất
chúng ta ăn ngủ sống nhờ
và viết
kể lể câu chuyện một chiều
một gam mầu chết
buồn như tranh
chúng ta vẫn tựa nương nhau
lau sậy ốm mòn
đừng tưởng tư duy cùng thời đã chín
cây sai quả chỉ là hệ lụy rong bèo
không có gì to tát
nơi thế ngồi thinh không

hề là những diễn viên hề
tự mình ca ngợi
rồi vận động ngợi ca
khúc vãn thiều khải hoàn
của những xác sống
nhiều khi bơm đẩy nhau lên không trung
quên đời có kẻ thu tay
đâm lén vào lốp xe
đương tuột dốc
hãy lợi dụng những tấm thẻ xanh đỏ
ịn chữ số
vào cuộc phiêu lưu giàu nổi

một mồi lửa đốt cháy tan những câu thơ vô nghĩa
thiêu rụi câu chuyện kể tầm phào
bao lâu còn tàn tro
giữa lòng tay ấm

 

kết cuộc

bày xong một cuộc nắng nôi
chỗ vui chân đến chỗ ngồi thinh không
chỗ xanh giêng một cánh đồng
chỗ mù tháng chạp kín bưng ánh hồng
đù đì một đoạn gai chông
đá đeo chân nhọc hồn gồng bước mây
buồn mơ phai. cánh lan gầy
mà trong đóa mộng vẫn ngày châu loan
vòm sao hiện nghiệp chưa tròn
chuôi gươm hiệp sĩ xới mòn tâm cơ
tóc xuân nào đốm bạc chờ
vẫn huyền thức ngọc mầu tơ biếc chài
xong rồi một gánh hai vai
mấu xương huyết hãn cuối trời lâm ly

hoàng xuân sơn
nối kết, tháng tư năm 2017

Leave a Reply