Ðồng Trúc Thái Văn Bá: Ðôi Dòng Tưởng Nhớ Anh Xưa

bhdhnH. Trưởng Ðồng Trúc Thái Văn Bá (ngồi)
thân bệnh mà vẫn về phó hội phiên hội nghị đầu tiên
của Ban Ðiều Hợp GÐPTVN tại HN, San Diego, 1997.
Phiên Hội nghị này, đồng thanh thay đổi danh xưng và công cử thành phần
BHD Lâm Thời GÐPTVNHN, hướng đến đại Hội I, 2000,
dự kiến đơn vị Hoa Kỳ đăng cai tổ chức, nhưng sau đổi địa điểm tổ chức tại Ðức Quốc.

Nhân ngày giỗ lần thứ 8, Anh TÂM-HUỆ Cao Chánh Hựu
23/03/2009 – 23/03/2017

Anh Hựu ơi!

Đã tám năm Anh thoát cõi Sa-Bà
Tám năm chín phẩm sen vàng nở hoa
Pháp thân Lam, Anh hiện cảnh liên toà
Nguyện, Anh đủ phước Di-Đà thọ sanh !

“Râu ria” Anh còn đây !
Thư ngoằn ngoèo còn đó …
Tinh Anh mãi đong đầy …
Thật khó quên !

Anh vững vàng như núi
Anh nhẫn nhục như nước
Anh hiền như Bụt
Trí nhớ Anh tuyệt vời !

Anh là tấm gương sáng, hiền hoà, nhẫn nhục,
tháo vát, nói ít làm nhiều …
Bần Lam nầy, nguyện noi theo !

ĐỒNG TRÚC TVB
Hôm nay ngày tưởng niệm Anh
23-03-2017

Leave a Reply