Nhuận Siêu và Nguyên Kỷ: Vài nét cần thiết về Người Huynh Trưởng GÐPTVN

IMG_9137.JPG

(trích bài “vấn đề bảo vệ Nội Quy – Quy Chế, duy trì phát triển tổ chức GĐPTVN trong tinh thần Tùy duyên bất biến, bất biến mà tùy duyên trong suốt 23 năm qua” trong quyển Diễn Đàn Bậc Lực)

Người Huynh trưởng hay rơi vào tình trạng cố chấp, kiêu mạn bởi luôn cho rằng mình đang sống trong hào quang của chân lý nhiệm mầu của đức Phật, đang phụng sự cho lý tưởng tuyệt bích của tổ chức, nên thường hay phê phán chỉ trích hơn là nhìn lại mình đã xứng đáng một phần nào cái cho rằng mình như vậy

Phải luôn nhớ rằng, người Huynh trưởng chưa phải là kẻ đạt đạo để thấy hết được mọi lẽ như thật. Cho nên trên con đường phụng sự chánh pháp và lý tưởng GĐPT, nhất là trong giai đoạn hiện tại chân giả khó lường. Những điều tưởng chừng như đúng bây giờ chưa hẳn đã đúng trong tương lai, hoặc ngược lại. Lăng kinh cuộc đời vốn dĩ nhiều màu sắc, góc cạnh, chuyển động không ngừng. Do đó người Huynh trưởng cần phải cẩn trọng suy xét bằng phương pháp quán chiếu trong chánh niệm về mọi việc làm, mọi suy tư, nhất là những việc liên quan đến tiền đồ tổ chức, dù là tại địa phương hay một gia đình.

Huynh trưởng bây giờ nếu chỉ biết loanh quanh ngôi chùa hoặc gia đình mình đang sinh hoạt, vì quyền lợi riêng tư chắc chắn sẽ phát triển tính cục bộ bản vị, làm tổn hại đến sự đoàn kết thống nhất tổ chức. Người Huynh trưởng phải biết nhìn xa trông rộng, biết mở vòng tay nối kết tình yêu thương, biết nhìn về cái lớn hơn và phải có cái nhìn nhất quán về tổ chức nhằm tăng trưởng nội lực chung. Phải biết rằng những điều sai không chỉ ảnh hưởng riêng mình mà ảnh hưởng chung đến cả cộng đồng.

Người Huynh trưởng trên con đường tu học, phụng sự, cần chiêm nghiệm thật sâu giáo lý Nhị Đế để biết đâu là chân lý tương đối, đâu là chân lý tuyệt đối, để hiểu tương đối và tuyệt đối luôn có trong nhau. Dùng Tứ Tất Đàn để biết liên đới trách nhiệm, những hành vi của mình và kẻ khác cùng môi trường chung quanh, mang lại hiệu quả cao hơn trong sự nghiệp thực chứng chân lý. Dùng phương pháp Tứ Y để nhận diện trắng đen, chân giả tránh ngộ nhận sự việc đúng sai và hiểu lầm.

Người Huynh trưởng bây giờ cần xây dựng cho mình một công trình tu chứng ngay trong những khó khăn hiện tại.

Nhuận SiêuNguyên Kỷ

Leave a Reply