Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm

“Hãy thôi phàn nàn về quá khứ. Làm thế, chúng ta chỉ phí phạm năng lượng mà thôi. Các bạn có thể làm được nhiều điều cho loài người nếu như các bạn chịu lộ diện và tinh tế. Chúng ta hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm nào cả.…