BHDHN: Lễ Kỳ Siêu – Tưởng Niệm và Lễ Tiễn Biệt Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG


Lễ Kỳ Siêu, Tưởng Niệm và Tiễn Biệt cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2017 tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan, dưới sự Chứng Minh của Chư Tôn Đức, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN tại Âu Châu, Htr…

Sen Trắng: BHD Hải Ngoại khai triển tinh thần tổ chức lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Trưởng Ban (đầu tiên): TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU


Tổ chức mỗi ngày mỗi kiện toàn, trong sự kiện toàn đó, hình bóng của những Anh Chị Tiền Bối dày công kiến trúc tòa Nhà Lam luôn hiển hiện như một tấm gương cho hàng ngũ hậu duệ hãnh tiến và nối gót. Rồi trong muôn một hình bóng TINH CẦN đó, cố Trưởng Niên TÂM HUỆ CAO…

Ðại Hội Huynh Trưởng GÐPT Âu Châu Kỳ IX, 2016-2020 (Amiens – Pháp Quốc)


Tin ảnh: Ðại hội Huynh trưởng GÐPT Việt Nam Âu Châu được tổ chức trong khuôn viên khóa tu học Phật pháp Âu Châu lần thứ 28, tại amiens – pháp quốc. Lễ Khai Mạc Đại Hội được cử hành lúc 08 giờ sáng Ngày Thứ Ba  16/7/2016 tại Hội Trường dưới sự Chứng Minh của Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt, Đệ I Chủ…

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG CỬ THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI – 2016.


Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại, Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp (Ảnh: Sen Trắng US) GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI-TRÍ-DŨNG VP/TTK: 68 Elliston St, Chester…

THÔNG TƯ V/v Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hải Ngoại, Nhiệm Kỳ VI (2016-2020)


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI TRÍ DŨNG VP BHDHN: 68 Elliston St, Chester Hill NSW : 2162 Australia, Tel: 61-2-97868200 Mobile: 61- 410446818 – Email : ttkbhdhn2016@gmail.com Số : 16007/BHDHN/TT/TB THÔNG…