Lưu Văn Vịnh: Hiền Như Bụt


Từ tri thức tới trí tuệ là chặng đường luyện Tâm Bụt. Knowledge transcending to Wisdomis the fruit of Zen. Tĩnh lặng là bước đầu của tu tập. Silence is the first step of Buddhist learning. BUDDHIST PSYCHOTHERAPY BUDDHISM & PHYSICS VIETNAMESE BUDDHIST TRADITION.   Từ điển chuyên khoa Triết học Larousse tìm nghĩa gốc…

Thích Giác Toàn: Truyền Thống Phụng Sự Tam Bảo Của Người Cư Sĩ và Tấm Gương Sáng Tâm Minh Lê Đình Thám


Hòa Thượng Thích Giác Toàn | Ảnh: STD 1. Dẫn nhập Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người có công rất lớn trong phong trào chấn hưng Phật giáo từ đầu thế kỷ 20, vị bác sĩ tài ba, nhà nghiên cứu khoa học và Phật…

DVTGP: Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành | Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt


Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt Đoạn này giải thích rằng Pháp – giáo pháp, hành trì và kết quả chứng đắc – là để vượt qua ‘bờ-bên kia’, tức Niết-bàn, vượt thoát khổ, chứ không phải để bám chặt theo hay chấp trước…