Thiện Hải Đoàn Mãn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: 40 Năm Nhìn Lại và Hướng Tiến Tương Lai


Ảnh: Vạn Hạnh I Nhớ lại, lần thảo luận chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực và Trại Huấn Luyện cấp III Vạn Hạnh trong kỳ Hội Thảo cấp Dũng và Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ (6/4/2013), khi Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín thuyết trình giới thiệu một số Kinh Điển dày…

Tỳ Kheo Ni Hằng Trì (Bhikshuni Heng Chih): Kho Tàng Giới Luật Vô Tận | The Unending Treasury of Precepts


Trích bài nói chuyện của Tỳ Kheo Ni Hằng Trì (Bhikshuni Heng Chih) tại Hội In Kinh Phật Giáo Pháp Giới (法界佛教印經會 – Pháp Giới Phật Giáo Ấn Kinh Hội) ở Đài Bắc. Ngày 2 tháng 6 năm 2012 | Nguyệt san Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải), số 517, trang 24-25; số 518,…

Tâm Đức Trần Quang Thuận: Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu | Thời Đại Bão Táp (1945-1968) | Định Hướng


Ngưỡng Cửa Tử Thần (1947) Từ Chiến Tranh Việt- Pháp (1946) Đến Hiệp Định Genève (1954) Trong ba tổ chức chấn hưng Phật Giáo Việt Nam là Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, Hội An Nam Phật Học và Hội Phật Giáo Bắc Kỳ, Hội An Nam Phật Học tỏ ra có hiệu quả…

Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Đản PL 2565 – 2021


Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh VP Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK | Ảnh: Phật Việt GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 ________________ Thông Bạch Phật Đản Phật…

Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Phật Giáo Việt Nam Vào Cuối Thế Kỷ 19 Đầu Thế Kỷ 20


Chùa Linh Mục, Huế, 2021 | Ảnh tư liệu Phật Việt Phật Giáo Việt Nam từ thế kỷ 17 đã trải qua nhiều giai đoạn nghiệt ngã trong tiến trình lịch sử. Từ ngày đất nước chia đôi, chúa Trịnh, chúa Nguyễn có ý nhờ thế lực ngoại quốc để loại trừ nhau, muốn sử…

Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Thay Lời Tựa “Như Áng Mây Bay”, Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu


Sau khi Phật thành đạo, bài kinh đầu tiên giảng cho năm ông Kiều Trần Như là Kinh Chuyển Pháp Luân, thuyết minh đạo lý trung đạo. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Ðề Bà Ðạt Ða, đức Phật cho biết một trong những tiền thân của Ngài có liên quan đến Ðề Bà Ðạt Ða…