Nhật Lực Lê Khắc Long: Những Bàn Tay Vàng Giữa Mùa Đại Dịch (tùy bút) – “MASK FOR LOVE”


Tác giả bài tùy bút, Trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long, GĐPT Pháp Vân, Pomona. Một đơn vị thuộc BHD Miền Quảng Đức, do trưởng Như Tiến làm Trưởng Ban  LỜI THƯA SEN TRẮNG: Trước nguy cơ đại dịch đang tràn tới không chỉ trên hoàn cầu mà những ngày qua hiệp chủng quốc Hoa…

Thich Giac Chinh: Global Meditation April 2020: Meditation nourishes the energy that helps strengthen the immune system to prevent disease and preventing outbreaks


Ven. Thich Giac Chinh, Founder and Teacher at the Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States – Mendicancy Applied Buddhism. Mindfulness meditation and Dharma teaching.   The power and movement of your breath through Meditation will help you to strengthen your resistance, improve the quality of breathing for your lungs and brain, helping you to…