Vĩnh Hảo: Sự Thật và Quan Điểm


Thư tòa soạn Nguyệt san CHÁNH PHÁP số 104 Tháng 07.2020 Có vẻ như con người thời nay càng lúc càng trở nên lười biếng, thụ động; nhất là từ khi nhân loại bước vào kỷ nguyên tin học, truyền thông liên mạng. Tin học đã đem con người khắp hành tinh gần lại với…

Đạo Sinh: Học Pháp và Hành Pháp


Học Pháp và Hành Pháp là 2 lãnh vực khác nhau. Điều này thì ai ai cũng dễ dàng nhận ra. Nhưng học Pháp và hành Pháp là 2 cảnh giới tâm khác nhau thì chỉ những ai thực hành Pháp mới biết được. Học Pháp là sử dụng tư duy và ngôn ngữ văn…

Thích Nhất Hạnh: Bảo Vệ Sự Sống (Năm Giới Tân Tu) / REVERENCE FOR LIFE ( The Five Mindfulness Trainings)


Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương tức và lòng Từ bi, để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài và môi trường sống. Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại và không…