img_0160

One thought on “img_0160

  1. Đức Phật luôn nhìn chúng sanh với tâm từ bi,thương xót chúng sanh đang trầm luân trong biển sinh tử vì nạn dịch Coronavirus đang hoành hành khắp toàn cầu.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s