Thích Tâm Nhãn: Kinh “Phật Dạy Vua Ưu-Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước


Dẫn nhập: “Cách ngôn Trung Hoa có câu: ‘Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc thuyết tha phi’, khi ngồi một mình vắng vẻ, hãy thường xuyên suy nghĩ về lỗi lầm của chính mình. Trong lúc đàm luận nhàn rỗi, chớ nên kể lể chuyện xấu của người. Đây là châm ngôn…

Quảng Pháp: Trở lại thời “Ném Đá”(?)


Viết cho TK; anh tôi, TTĐ và,… Facebook có những lợi điểm nhất định, mà trong số đó, viết ngắn là một lợi điểm rõ rệt. Thích thì có thích thật, nhưng từ đó cũng thấy ra nhiều điều oan khiên. Một trong những điều oan khiên này, là mang lại từ việc đọc ngắn, hiểu ít và, lười. Thay…

BY BETHAN SMOLENIEC, MAI HOA SHARE/SBS Tiếng Việt: Tình trạng khí hậu khẩn cấp đang rất khẩn cấp!


Supplied: Extinction Rebellion Hơn 11 ngàn nhà khoa học trên khắp thế giới cùng nhau lên tiếng tuyến bố về tình trạng ‘khí hậu khẩn cấp’ trong nỗ lực buộc các chính phủ phải hành động. Thảm họa thiên tai giáng xuống con người với hậu quả thảm khốc là điều chắc chắn không tránh…