Đạo Sinh: Mơ Gặp Bồ Tát


Sáng nay toàn thể đại chúng tập hội trong thạch động để diện kiến Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài Ca-Diếp báo chúng là Bồ-tát đã đến tham vấn Thế Tôn từ lúc canh hai. Trong lòng rất muốn vào chiêm ngưỡng diện mạo Ngài mà không dám. Nghĩ mình thân phận phàm phu, đem cái…

Vĩnh Hảo: Phương Trời Siêu Tuyệt


Ảnh: Internet Làm người quét lá dễ không? – Không dễ. Nếu dễ thì thiên hạ tranh nhau xuất gia, vào chùa hết rồi. Thiên hạ đã không làm như thế, bởi thú vui, dục lạc ở đời hấp dẫn hơn nhiều so với đời sống chay tịnh, lặng lẽ ở thiền môn. Những gì…