Hoàng Long dịch: Thế Giới Mới Tươi Đẹp


HOÀNG LONG dịch từ nguyên tác Nhật ngữ Dịch từ nguyên tác “Akuma no iru Tengoku” (悪魔のいる天国) của tác giả Hoshi Shinichi (星新一), Nxb Tân Triều Văn Khố (Shinchobunko新潮文庫 ), tái bản lần thứ 88 năm Bình Thành 27 (2015)   Con quái vật mang tên “ô nhiễm môi trường” ngày càng trưởng thành mạnh…

Vĩnh Hảo: Tín Tâm Bất Hoại


Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo và nhà văn Cung Tích Biền, một buổi sáng cà phê ở Little Saigon, CA (Ảnh: Trần Triết)   Thứ nhất tu chợ, thứ nhì tu nhà, thứ ba tu chùa.” Tục ngữ Việt Nam có câu như vậy. Vì là tục ngữ, không…

Đạo Sinh: Mơ Gặp Bồ Tát


Sáng nay toàn thể đại chúng tập hội trong thạch động để diện kiến Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài Ca-Diếp báo chúng là Bồ-tát đã đến tham vấn Thế Tôn từ lúc canh hai. Trong lòng rất muốn vào chiêm ngưỡng diện mạo Ngài mà không dám. Nghĩ mình thân phận phàm phu, đem cái…