Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: A Dật Đa


Nói đến Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm mà không nói tới Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa là một thiếu sót, bởi vì Trường biểu trưng cho sắc thái đặc biệt của sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm hay nói khác hơn là của Gia Đình Phật Tử…

Cao Huy Thuần: Từ Ðàm


Từ Đàm là ngôi chùa cổ mà không cổ. Chùa cổ, nếu tính theo năm sinh, khoảng 1690. Khi chùa khai sinh, Trịnh Nguyễn hãy còn phân tranh, mỗi mái chùa dựng lên ở phương Nam là mỗi bước chân mở đường Nam tiến sống chết của dân tộc. Lúc đó, chùa chỉ là tranh…

Thích Nguyên Siêu: Lịch Sử Hành Hoạt Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Kính thưa chư vị Thiện Hữu Tri Thức, quý Đồng Hương Phật tử, Kính thưa quý liệt vị, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào ngày 04…

Trần Quang Ðức: Là Tất Cả Nhưng Cũng Chẳng Là Gì


Tản mạn về Lịch sử – Truyền thống. 21.7.2016. Xưa nay, thế hệ đi trước thường áp đặt suy nghĩ, cảm xúc của mình lên các thế đi sau. Mà lịch sử, truyền thống luôn được dùng làm sợi dây trói buộc, gắn kết. Một nếp nghĩ, một cách nhìn diễn đi diễn lại qua…