#langmastercareers: Lý Thuyết Con Gián


“Sundar Pichai là CEO của Google từ 2015. Lý thuyết “con gián” của ông rất hay. Có thể hiểu lý thuyết này qua câu chuyện sau: “Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà. Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái…

Bright Side: Sometimes a child’s thoughts can remind us about what’s really important in life


How to stop being distracted and achieve what’s really important in life Leo Babauta, a writer who has a blog at Zenhabits, recently wrote an article about the problem of getting distracted and how to overcome it. We gave his method a try, and it really worked. Maybe it could help you to? Source: https://brightside.me/article/how-to-stop-being-distracted-and-achieve-whats-really-important-in-life-59055/