Khấp Báo: H.Tr Cấp Dũng Thiên Tịnh Lê Văn Nghệ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM BI – TRÍ – DŨNG Số : 16.112/HDTƯ/TB                 KHẤP BÁO  Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  vô cùng thương tiếc báo tin đến: – Chư Tôn Đức Hội…