Thư Viện Trẻ Sáng Tạo/Library for Creative Kids: Trường mẫu giáo trong rừng (Forest Kindergarten)

Ý TƯỞNG GIÁO DỤC: Trường mẫu giáo trong rừng (Forest Kindergarten), nơi trẻ con được học những kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cùng với các kiến thức cơ bản về đọc viết, toán và khoa học ngay trong môi trường tự nhiên. Tại Đức, hiện có hơn 1000 trường mẫu giáo như thế…