Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang: Chùm hoa Bát Chánh


Trích tuyển tập tiểu luận về Đường Hướng Giáo Dục của GĐPTVN tại HK – Hoa Đàm thực hiện, 2015 Năm nay năm Tân Tỵ là năm nhuận có hai tháng tư. Ngày Phật Ðản lại nhằm vào ngày Rằm Tháng Tư, nên năm nay Phật Tử chúng ta có hai ngày để tưởng niệm…

Chân Văn Ðỗ Quý Toàn: Tử tế và dễ thương


“Nhiều trẻ em không hiểu tử tế (kind) và dễ thương (nice) khác nhau.” Một bản tin ngày cuối năm 2017 nêu lên một nhận xét thật “dễ thương!” Lâu lắm mới được đọc trên báo một câu khiến mình muốn suy nghĩ như vầy! Bản tin thuật chuyện một chương trình học tử tế…

Mạnh Kim: Tự Do Trong Giáo Dục


Những đứa trẻ được tự do “bò ra đường” vẽ nghịch ngay tại Fifth Ave  trước Central Park, New York (ảnh: MK) Việt Nam hệt như Mỹ cách đây hơn một thế kỷ, khi vào năm 1899, nhà giáo dục Mỹ William T. Harris than phiền rằng hệ thống giáo dục Mỹ đã phát triển một…

Harvard University Fully Funded MBA Scholarship (2 years)


Harvard University is one of the world rankings universities. Here is the opportunity for you to get involved in this leading business programs. This scholarship is awarded every two year. Scholarship award: • Financial aid amounting to US$90,000 (US$45,000 per year) towards tuition fees • Travel and accommodation expenses related to the internship. Important information: International students…

Claire Smith, Gary Jackson and Koji Mizoguchi for the Conversation: How Japan weaves caring and sharing into all layers of society


The Japanese believe politeness engenders order, safety and cleanliness – core values to live by The Japanese believe a polite society is one in which respect and consideration is shown to others. Photograph: Sankei via Getty Images   Although they are ubiquitous, Japanese people rarely notice the grooved lines on their pavements. Every footpath that…