Zhou Nanzhao | Tâm Thường Định và Nguyễn T.H.H. phỏng dịch: “Bốn trụ cột trong học thuật” trong việc tái định hướng và tái tổ chức đề cương môn học: Nhận định và thảo luận

Giới thiệu Nhằm đạt mục tiêu giáo dục chất lượng cho tất cả mọi đối tượng, cần phát triển tầm nhìn và mở rộng các mục tiêu giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho những phương pháp tiếp cận toàn diện, tái cấu trúc nội dung giáo dục và xây dựng năng lực quốc…

Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang: Chùm hoa Bát Chánh

Trích tuyển tập tiểu luận về Đường Hướng Giáo Dục của GĐPTVN tại HK – Hoa Đàm thực hiện, 2015 Năm nay năm Tân Tỵ là năm nhuận có hai tháng tư. Ngày Phật Ðản lại nhằm vào ngày Rằm Tháng Tư, nên năm nay Phật Tử chúng ta có hai ngày để tưởng niệm…

Chân Văn Ðỗ Quý Toàn: Tử tế và dễ thương

“Nhiều trẻ em không hiểu tử tế (kind) và dễ thương (nice) khác nhau.” Một bản tin ngày cuối năm 2017 nêu lên một nhận xét thật “dễ thương!” Lâu lắm mới được đọc trên báo một câu khiến mình muốn suy nghĩ như vầy! Bản tin thuật chuyện một chương trình học tử tế…

Mạnh Kim: Tự Do Trong Giáo Dục

Những đứa trẻ được tự do “bò ra đường” vẽ nghịch ngay tại Fifth Ave  trước Central Park, New York (ảnh: MK) Việt Nam hệt như Mỹ cách đây hơn một thế kỷ, khi vào năm 1899, nhà giáo dục Mỹ William T. Harris than phiền rằng hệ thống giáo dục Mỹ đã phát triển một…

Harvard University Fully Funded MBA Scholarship (2 years)

Harvard University is one of the world rankings universities. Here is the opportunity for you to get involved in this leading business programs. This scholarship is awarded every two year. Scholarship award: • Financial aid amounting to US$90,000 (US$45,000 per year) towards tuition fees • Travel and accommodation expenses related to the internship. Important information: International students…

Claire Smith, Gary Jackson and Koji Mizoguchi for the Conversation: How Japan weaves caring and sharing into all layers of society

The Japanese believe politeness engenders order, safety and cleanliness – core values to live by The Japanese believe a polite society is one in which respect and consideration is shown to others. Photograph: Sankei via Getty Images   Although they are ubiquitous, Japanese people rarely notice the grooved lines on their pavements. Every footpath that…