Tuệ Sỹ: Ðạo Phật với Thanh Niên


Ðạo Phật với Thanh Niên, Tuệ Sỹ – Tủ sách Phổ Hòa, 2014 Nhóm Hoa Ðàm thực hiện theo tâm nguyện của Sư Huynh Thích Phổ Hòa Vị Sư đó, dáng mảnh khảnh, mắt tinh anh, từ thời trẻ, đã từng đứng trên bục giảng Viện Ðại Học Vạn Hạnh (Sài gòn trước 1975), thao thao…

Tâm Thường Ðịnh: Teaching Mindfulness-Based Workshop Material and Information


TÂM THƯỜNG ÐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ: My mindfulness-based presentation at UCLA will be streamed live on August 3rd. Here is the link on resources of mindfulness. “CTA Summer Institute at UCLA-Your Speaking engagement has been chosen to be live streamed by CTA!” Please join me if you can. Thuyết trình của Huynh Trưởng Tâm Thường Ðịnh tại Đại…