Diệu Minh: Lễ lên đoàn GĐPT Chánh Hòa

DIỆU MINH: Buổi Lễ lên đoàn của 18 Em ngành Oanh trong đơn vị GĐPT Chánh Hòa đã diễn ra thật ấm cúng tình Lam. Từ những em Oanh Vũ ngây thơ ở độ tuổi 7-12, chập chững vào sinh hoạt với đoàn áo Lam ở những ngày đầu; nay các em đã trưởng thành và sẵn…